Aukos ir Šv. Mišių Intencijos

Vilkaviškio Vyskupijos Informacija dėl Aukos ir Šv. Mišių Intencijos Vyskupijos kurija jau gauna žmonių klausimų, kaip jie galėtų prisidėti palaikydami savo parapijas, kuriose, kaip žinome, šiuo metu nevyksta viešos pamaldos. Tačiau ir šiuo sunkiu pandemijos laiku Bažnyčia atlieka svarbų vaidmenį suteikdama žmonėms pasitikėjimo ir vilties. Bažnyčiose nevykstant viešoms pamaldoms, sumažėjo ir žmonių, kurie aukotų ir […]

Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis

Informacija tikintiesiems dėl sielovados karantino sąlygomis Mieli tikintieji, norime pateikti kelias praktines gaires apie sielovadą karantino sąlygomis.Gyvenimas tęsiasi, pateikdamas naujus iššūkius, tačiau taip pat – ir naujas galimybes. Kiekvienoje situacijoje stengiamės tikėjimu atpažinti Dievo artumą ir dalyvauti Jo gailestingojoje meilėje. Ieškodami iškylančių klausimų sprendimo, išlaikykime pasitikėjimą Dievu ir pagarbą bei veiklią meilę vieni kitiems. Būkime […]

Svarbi informacija dėl Koronaviruso

Facebook-f Envelope Laiškas tikintiesiems apie pasikeitimus liturgijoje ir sielovados institucijų veikloje norint apsisaugoti nuo koronaviruso Arkivysk. Gintaras GRUŠAS Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Arkivysk. Gintaras GRUŠAS Lietuvos vyskupų konferencijos pirmininkas Mieli broliai ir seserys, Į Europą atkeliavo ir plinta koronavirusas, sukeliantis COVID-19 ligą. Šios ligos atvejai užfiksuoti ir Lietuvoje. Kviečiu šio iššūkio akivaizdoje nuoširdžiai melstis vieni už […]

Maldelės Mažiausiems

Šeštokų Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos Parapija Maldelės Mažiausiems RYTO MALDELĖ Labas rytas gerasis Dievuli,Labas rytas Tėveli, Motule,Noriu dieną gražiausiai sutikti,Būti geras visiems, nesupykti.Per dienelę gerokai paaugtiIr laimingai naktelės sulaukti Rytmetinė Maldelė Linksmas iš miego pabudau,Angelai šypsosi visi.Brangus, Dievuli, dėkui TauUž miegą ir už poilsį,Davei lyg brangią dieną, Dieve Tu Aukoju Tavo garbei jąIr širdį savo […]

Maldynėlis

Šeštokų Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos Parapija Maldynėlis Kai turi draugą, su juo bendrauji, kalbiesi, daliniesi džiaugsmais ir rūpesčiais. Kartais, kai būna sunku, užtenka ir  tyliai kartu pabūti. Die­vas yra geriausias mūsų draugas. Jis išmokė savo vaikų šeimą, Bažnyčią, su Juo kalbėtis malda. Maldą pradedame Dievo vardu: Vardan Dievo: Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen.Viešpaties […]

Keistas Žodis

Šeštokų Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos Parapija Keistas Žodis Liusilė visada tvarkingai susišukuodavo plaukus ir susisegdavo juos gražiu rožinės spalvos segtuku. Ji buvo pati mandagiausia ir pavyzdingiausia mokyklos ketvirtokė. Per pamokas sėdėdavo tiesi it styga, o kai žiovaudavo, grakš­čiai prisidengdavo burną ranka. Namų darbus mergaitė at­likdavo be klaidų, o sutikusi mokyklos direktorę, visada pasisveikindavo. Vieną dieną […]

Vaiko Maldo

Šeštokų Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos Parapija Vaiko Malda Viename mieste gyveno trečios klasės berniukas su savo mamyte. Neturėjo tėvelio, todėl jiems buvo labai sunku. Vaikas kiek įmanydamas stengėsi suprasti savo mamytę ir rytais atsikėlęs visada užklausdavo:„ Mamyte, ar tu šiandiena laiminga?“.Mamytė atsakydavo:  „Taip, labai laiminga, nes turiu gerą berniuką, tave. Ir mus saugo Dievulis“. Bet […]

Išminties Paslapis

Šeštokų Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos Parapija Išminties Paslaptis Neatmenamais laikais vienoje šalyje, kuri vadinosi Semelija, šešiasdešimt vienerių metų sulaukusius žmones išvydavo mirti į nykius kalnus. Toks jau buvo Semelijos valdovo Leonardo IV įsakymas: „Seniai, iš kurių nėra jo­kios naudos, turi būti palikti likimo valiai. Savo šalyje dau­giau nemaitinsime tų, kurie nedirba“. Karaliaus raštas buvo iškabintas […]

Bulvių Maišas

Šeštokų Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos Parapija Bulvių Maišas Mokinys kreipėsi į mokytoją: – Tu toks išmintingas. Esi visada geros nuotaikos ir ant nieko nepyksti. Padėk ir man tapti tokiu. Mokytojas sutiko. Paprašė atnešti bulvių ir permatomą maišelį. – Jei tu dėl kažko įsižeisi ar supyksi, – pasakė mokytojas, – imk bulvę, vienoje jos pusėje […]

Žmogus sodinęs medžius

Šeštokų Švč. Mergelės Marijos Nuolatinės Gelbėtojos Parapija Žmogus sodinęs medžius Ši istorija paremta tikrais faktais. Prieš daugybę metų vienas jaunuolis studentas užsimojo pakeliauti po nykią ir apleistą Pietų Prancūzijos sritį. Ši vietovė, esanti maž­daug 1200-1300 metrų aukštyje virš jūros lygio, skeldėjo nuo nepakeliamo karščio ir atrodė tarsi nuplakta vėjo. Čia žėlė tik vienas kitas laukinės […]